XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 

ภาพกิจกรรม

 โครงการประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2559  ณ  จังหวัดเชียงราย
       IMG_0972IMG_0979IMG_0980
 IMG_0981IMG_0978IMG_0984
IMG_1001IMG_0990IMG_0977