XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

new_07 จดหมายข่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙new_07

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙                  

          วันอังคารที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๙   new_07  

  • ปฏิทินประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปี ๒๕๕๙  Download   new_07

ภาพกิจกรรม

 โครงการประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2559  ณ  จังหวัดเชียงราย
       IMG_0972IMG_0979IMG_0980
 IMG_0981IMG_0978IMG_0984
IMG_1001IMG_0990IMG_0977